nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Salariscriterium 2021 voor kennis- en arbeidsmigranten

In het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is het salariscriterium voor kennis- en arbeidsmigranten opgenomen. Herziening van het salariscriterium vindt jaarlijks plaats aan de hand van het indexcijfer van de cao-lonen.


Per 1 januari 2021 gelden onderstaande bruto maandbedragen exclusief 8% vakantiegeld.
Kennismigranten jonger dan 30 jaar
€ 3.484,00 (inclusief vakantiegeld € 3.762,72)
Kennismigranten 30 jaar en ouder       
€ 4.752,00 (inclusief vakantiegeld € 5.132,16)
In Nederland afgestudeerden       
€ 2.497,700 (inclusief vakantiegeld € 2.696,76)
Europese Blauwe Kaart                 
€ 5.567,00 (inclusief vakantiegeld € 6.012,36)


Bij de beoordeling van het salariscriterium wordt uitsluitend betekenis toegekend aan het loon in geld. Hierbij gaat het om het vaste contractueel overeengekomen en in geld vastgestelde brutoloon, waartoe niet wordt gerekend de door de werkgever te betalen vakantiebijslag. De waarde van niet in geld uitgekeerd loon en de waarde van onzekere loonbestanddelen als overwerkvergoedingen, fooien en uitkeringen uit fondsen worden niet meegeteld. 


Gegarandeerde onkostenvergoedingen en toeslagen mogen wel worden meegerekend als deze structureel elke maand worden uitbetaald.


Een vaste toeslag, zoals een dertiende maand of vaste eindejaarsuitkering die contractueel is vastgelegd mag alleen bij het brutoloon worden meegeteld als deze ook daadwerkelijk maandelijks aan de kennismigrant wordt uitbetaald.
Bovenstaande salariscriteria worden ook gehanteerd voor het aanvragen van een verblijfsvergunning onder de Europese ICT-richtlijn (96/71 EG).


Salariscriterium voor een tewerkstellingstellingsvergunning in het kader van overplaatsing binnen een concern welke niet onder de Europese ICT-richtlijn valt is € 4.752,00 (inclusief vakantiegeld € 5.132,16).


Voor aanvragen die voor 1 januari 2021 zijn ingediend geldt het salariscriterium van 2020.


Als werkgever dient u er rekening mee te houden dat in geval van verlenging van een bestaande verblijfsvergunning na 1 januari 2021 aan het nieuwe salariscriterium zal moeten worden voldaan.


Tevens dient u het loon maandelijks giraal aan de kennismigrant over te maken. Verder dienen loonstroken bij controle/inspectie meteen beschikbaar te zijn.


Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of aanvullende info nodig hebben, neem dan contact op met onze specialisten, zij staan u graag te woord, of stuur een email naar kenniscentrum@salarisjobs.nl

Disclaimer:
Hoewel aan de inhoud van deze berichtgeving uiterste zorgvuldigheid is betracht kan Salarisjobs niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervan.

Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46