nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)


Flexwerkers hebben onder bepaalde voorwaarden vanaf 22 juni recht op de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten(TOFA).

De TOFA is in het leven geroepen als vangnet voor werknemers die door de coronacrisis een terugval hebben in hun inkomen, maar geen aanspraak kunnen maken op de WW, bijstand of een andere uitkering.

De vergoeding uit de TOFA bedraagt een vaste vergoeding van 3x € 550,00 (maart, april, mei) die in één keer wordt uitgekeerd.

Op de TOFA is de groene tabel van toepassing. Het UWV past bij de uitkering van de TOFA standaard de loonheffingskorting toe. Is dit niet gewenst dan moet dit aangegeven worden bij het UWV.  

Voorwaarden tegemoetkoming TOFA:
  • Flexwerker was op 1 april 2020 minimaal 18 jaar oud en had nog niet de AOW-leeftijd bereikt;
  • Het SV-loon februari 2020 was minimaal € 400,00;
  • Het SV-loon maart 2020 was minimaal € 1,00;
  • Het SV-loon april 2020 was maximaal € 550,00;
  • Het SV-loon april 2020 was minimaal 50% lager dan SV-loon februari 2020;
  • Flexwerker ontving over april 2020 geen uitkering of een andere tegemoetkoming;
  • Tegemoetkoming TOFA is bestemd voor kosten levensonderhoud.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of aanvullende info nodig hebben, neem dan contact op met onze specialisten, zij staan u graag te woord, of stuur een e-mail naar kenniscentrum@salarisjobs.nl.

Disclaimer:Hoewel aan de inhoud van deze berichtgeving uiterste zorgvuldigheid is betracht kan Salarisjobs niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervan.
Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46