nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Uitbetaling vakantietoeslag

Veel werkgevers betalen in mei het vakantiegeld uit aan hun werknemers, meestal 8 procent over het brutoloon. Er zijn een aantal punten waar u bij het uitbetalen van vakantiegeld op moet letten.

Een werknemer heeft sinds 1 januari 2018 ook recht op vakantietoeslag over het overwerkloon, tenzij in de CAO anders is afgesproken. Dus als u overuren uitbetaalt, dan moet u hier ook 8 procent vakantietoeslag over betalen.

De werkgever is niet verplicht het vakantiegeld in mei uit te betalen, tenzij dit in de CAO is afgesproken. De meeste werkgevers betalen het vakantiegeld uit in mei, maar het mag ook in juni mocht dat beter uitkomen.U mag ook van deze regel afwijken en het vakantiegeld bijvoorbeeld in termijnen betalen. Dit moet dan wel schriftelijk vastgesteld worden. Wel moet het volledige vakantiegeld uiterlijk in juni uitbetaald zijn.  


Het vakantiegeld bedraagt minimaal 8 procent van het brutoloon, maar er zijn uitzonderingen. De werkgever mag minder vakantiegeld betalen als de werknemer meer dan drie keer het minimumloon ontvangt. U hoeft dan alleen 8 procent vakantietoeslag te betalen over het loon dat drie keer het minimumloon betreft. Over het bedrag wat de werknemer daarboven ontvangt hoeft u geen of minder vakantiegeld uit te keren, tenzij in de CAO anders is afgesproken.

Vakantiegeld wordt alleen berekend over het brutoloon. Als de werknemer een bonus, dertiende maand, winstuitkering of onkostenvergoeding krijgt, dan hoeft u daarover geen vakantiegeld over te betalen. De 8 procent vakantietoeslag geldt alleen over het salaris voor het reguliere dienstverband, tenzij anders is afgesproken in de CAO.

U mag vakantiegeld aan prestaties koppelen. Voorwaarde is dat u wel altijd minimaal 8 procent vakantiegeld uitbetaalt. Maar u mag bijvoorbeeld afspreken dat dit bij bepaalde prestaties 10 procent wordt.  

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met kenniscentrum@salarisjobs,nl  

Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46