nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Vakantiegeld: wat zijn de wettelijke regels?

Iedereen met een arbeidsovereenkomst in Nederland, heeft recht op vakantiegeld (officieel heet dit ‘vakantiebijslag’). De wettelijke regels hieromtrent zijn geregeld in de ‘Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag’ (WMM).
Hoeveel

Het vakantiegeld moet minimaal 8% van het loon bedragen, waarbij kan worden afgesproken dat er een maximum is van 8% over drie keer het minimumloon.

Over toeslagen die verbonden zijn aan de dienstbetrekking (zoals provisie of onregelmatigheidstoeslag) is ook 8% vakantiegeld verschuldigd.

Over bijzondere beloningen (zoals bijvoorbeeld eindejaarsuitkeringen, onkostenvergoedingen of jubileumuitkeringen) is geen vakantiegeld verschuldigd.  


Wanneer

Het vakantiegeld moet eens per 12 maanden worden uitbetaald en uiterlijk in de maand juni. Treedt de werknemer uit dienst, dan moet het opgebouwde vakantiegeld meteen uitbetaald worden. Belasting

Vakantiegeld is loon en hierover wordt dan ook loonheffing betaald. Het wordt echter zwaarder belast dan het normale loon. Werknemers moeten rekening houden met de volgende belastingschijven in 2017:
  • Inkomen t/m 19.982: 36,55%
  • Inkomen van 19.983 t/m 33.791: 40,80% Inkomen van 33.792 t/m 67.072: 40,80%
  • Inkomen boven 67.072: 52%
Mocht je meer informatie hierover willen hebben, bel Salarisjobs via 010-2175630.

Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46