nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Vakantietoeslag over overwerk

Doordat over- en meerwerk per 1 januari 2018 onder de Wet Minimumloon komt te vallen, is de werkgever vanaf die datum in beginsel ook verplicht daarover vakantietoeslag te betalen.

Bij cao kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld dat er geen of minder recht is op vakantietoeslag over overwerkvergoeding.

In een cao zal (vrijwel) altijd bepaald zijn wat de grondslag voor de vakantietoeslag is. Als overwerk daar niet bijstaat, geldt dat ook als een afwijkende afspraak. Wel moet, ook als er een cao is, de som van loon plus vakantietoeslag altijd ten minste 108% van het minimumloon zijn.

Is er geen cao van toepassing, dan moet de werkgever over overwerk altijd vakantietoeslag betalen, ook als de werknemer over overwerk meer dan 100% krijgt betaald, wat veelal gebruikelijk is. Alleen als een werknemer een overeengekomen loon heeft van meer dan drie maal het wettelijk minimumloon, kan schriftelijk worden overeengekomen dat de werknemer geen recht heeft op vakantietoeslagen wel recht heeft op een lager bedrag aan vakantietoeslag.

Andere mogelijkheid is om er bij de honorering van over- en meerwerk rekening mee te houden dat er vakantiegeld over moet worden betaald.

Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46