nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Vanaf 2019 verhoging arbeidskorting & heffingskorting


Verhoging arbeidskorting

Het maximumbedrag van de arbeidskorting gaat omhoog en blijft over een groter deel van het inkomen van werknemers oplopen. Tegelijkertijd wordt de arbeidskorting daarna veel steiler afgebouwd. Er is een maatregel opgenomen in het Belastingplan 2019 die ervoor moet zorgen dat de werknemers met een loon tussen het wettelijk minimumloon en een modaal inkomen er niet op achteruitgaan.
Het voorstel is om de maximale arbeidskorting de komende jaren stapsgewijs te verhogen totdat hij per 2021 op € 3.941 uitkomt. Van daaruit wordt de arbeidskorting met 6% afgebouwd, waardoor hij uiteindelijk bij een inkomen van iets meer dan € 100.000 op nul uitkomt.

Verhoging algemene heffingskorting

De maximale heffingskorting gaat de komende drie jaar omhoog. Dit zal stapsgewijs in 2019, 2020 en 2021 worden doorgevoerd. In totaal hoeven werknemers dan over € 358 extra geen loon- of inkomstenbelasting te betalen. De afbouw van de algemene heffingskorting eindigt tegelijkertijd bij het beginpunt van de hoogste schijf van de loon- en inkomstenbelasting. De afbouw van de algemene heffingskorting steeds steiler omdat het startpunt van dit toptarief tot en met 2021 wordt bevroren op het niveau van 2018 (€ 68.507).

Omdat de Prinsjesdagstukken nog niet door de Tweede en Eerste Kamer zijn afgehamerd kunnen er nog veranderingen optreden voor ze per 2019 van kracht worden.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met kenniscentrum@salarisjobs.nl

Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46