nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Vergunning Werktijdverkorting wel of geen loondoorbetaling aan uw werknemer

Door de vele berichtgevingen inzake het aanvragen van een vergunning voor werktijdverkorting vanwege het Coranavirus COVID-19 is inmiddels het onderbelicht artikel 5 van de ministeriële “Regeling onwerkbaar weer” aan de aandacht ontsnapt.
In het kort: tot 1 januari 2020 werd de door de werkgever ontvangen WW-uitkering vanuit het UWV in mindering gebracht op het verschuldigde loon van de betreffende werknemer. Hierdoor vond er een verlaging plaats van de loonkosten.
Echter per 1 januari 2020 is het artikel 7:628 BW gewijzigd waarin het recht op loondoorbetaling bij onvoldoende werk is geregeld.
Per deze datum is tevens een ministeriële regeling ingevoerd “Regeling onwerkbaar weer”, https://wetten.overheid.nl/BWBR0043008/2020-01-01

In deze regeling wordt ondermeer de loonbetaling geregeld wegens buitengewone natuurlijke omstandigheden.
Laat u niet misleiden door de naam van de “Regeling onwerkbaar weer” want in artikel 5 van deze regeling, zie onderstaand, komen namelijk ook andere, buitengewone, niet natuurlijke omstandigheden aan de orde. Anders gezegd, mocht u de vergunning verkrijgen dan vervalt uw loondoorbetalingsverplichting en zal de werknemer volledig, voor het gedeelte van zijn werktijdverkorting, terugvallen op de WW.


Artikel 5. Vrijstelling wegens ontheffing van het verbod op werktijdverkorting

De werkgever is vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht indien het niet verrichten van de overeengekomen arbeid het gevolg is van andere buitengewone omstandigheden dan buitengewone natuurlijke omstandigheden, voor zover ten gevolge daarvan een ontheffing is verleend als bedoeld in artikel 8, derde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945.


Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor werknemers die onvoldoende WW-rechten hebben opgebouwd, anderzijds werknemers met een salaris boven het SV-maximum zullen geconfronteerd worden met een gemaximeerde WW-uitkering.
Wij gaan er vanuit dat de meesten van u als werkgever het volledige loon aan hun werknemers zullen doorbetalen. Mocht u deze luxe niet hebben weet dan dat u in principe deze verplichting ook niet hebt, gelet op het bovenstaande.
Wanneer aanvullend relevant nieuws bekend is zullen wij deze posten op onze site.

Mocht u in de tussentijd vragen of aanvullende info nodig hebben neem dan contact op met onze specialisten, zij staan u graag te woord, of stuur een e-mail naar kenniscentrum@salarisjobs.nl

 
Ook voor het aanvragen van de vergunning voor werktijdverkorting kunt u bij ons terecht.Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46