nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Verlaging WW-premie per 1 augustus 2021

In het Belastingplan 2021 was de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) opgenomen. Deze was  in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren tot het doen van investering in bedrijfsonderdelen. Hiermee kon men als werkgever korting krijgen op de af te dragen Loonheffingen.

Omdat het de Europese Commissie niet is gelukt om de BIK regeling op tijd goed te keuren heeft het kabinet besloten de regeling in te trekken.


Door het wegvallen van deze regeling zal het BIK budget worden aangewend tot premieverlaging van het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf). 
De premieverlaging geldt vanaf 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021.
Per 1 augustus 2021 bedraagt de WW-premie:
-0,34% (was 2,7%) voor werknemers met een vast arbeidscontract
-5,34% (was 7,7%) voor werknemers met een flexibel contract.
Het verschil tussen de lage en de hoge Awf premie moet wettelijk gehandhaafd blijven op 5 procentpunt.


Mocht u als werkgever de Awf-premie moeten herzien (van laag naar hoog) dan dient u rekening te houden met het hoge percentage dat van toepassing was in het tijdvak waarvoor u eerder aangifte deed.


Wanneer u per 4 weken loonaangifte doet dan dient de verlaging van de Awf-premie per 16 augustus 2021 (start periode 9) in te gaan.


Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of aanvullende info nodig hebben, neem dan contact op met onze specialisten. Zij staan u graag te woord, of stuur een email naar kenniscentrum@salarisjobs.nl

Disclaimer:
Hoewel aan de inhoud van deze berichtgeving uiterste zorgvuldigheid is betracht kan Salarisjobs niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervan.

Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46