nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Verloonde uren in de aangifte Loonheffingen

Het CBS, UWV en de Belastingdienst zijn verduidelijkingen overeengekomen inzake de uitleg van het aantal verloonde uren in de loonaangifte Loonheffingen.

Wat verstaat men onder verloonde uren?
Verloonde uren zijn uren waarover de werkgever loon betaalt.

Verloonde uren zijn wel:
  • Door de werkgever en werknemer overeengekomen contracturen. Hieronder vallen ook niet gewerkte uren maar wel volledig uitbetaalde uren zoals verlof of ziekte,
  • Extra gewerkte uitbetaalde uren zoals overuren. Hieronder vallen ook niet opgenomen maar wel volledig uitbetaalde verlofuren.

Verloonde uren zijn niet:
  • Niet gewerkte onbetaalde uren zoals onbetaald verlof,
  • Wel gewerkte maar onbetaalde uren zoals ADV uren of onbetaalde overwerkuren.
Het is erg belangrijk om deze uren correct te vullen op de loonaangifte aangezien dit gevolgen heeft voor de werkgever inzake recht op lage-inkomensvoordeel en loonkostenvoordeel. Ook voor werknemers heeft het niet correct vullen van de uren in de loonaangifte gevolgen zoals het vaststellen van de hoogte van een WW-, ZW-, WAO- of WIA uitkering en voor de Kinderopvangtoeslag.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met kenniscentrum@salarisjobs.nl.

Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46