nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Werkgever mag geboorteverlof niet weigeren

Wanneer het wetsvoorstel: Invoering extra geboorteverlof ingaat, mag de werkgever het geboorteverlof niet weigeren. Ook zijn er geen opties om in de cao van dit verlof af te wijken ten nadele van de werknemer.

Laatst werd het conceptwetsvoorstel: Invoering extra geboorteverlof gepubliceerd. In dit wetsvoorstel stelt het kabinet voor om het huidige kraamverlof te vervangen door geboorteverlof (betaald door de werkgever) en aanvullend geboorteverlof (uitkering van UWV). Het geboorteverlof dat door de werkgever betaald wordt, mag de werkgever niet weigeren. Dit geldt op dit moment ook voor het kraamverlof en drie dagen ouderschapsverlof dat de medewerker hieraan vast kan plakken. Het aanvullend geboorteverlof mag straks ook niet geweigerd worden door de werkgever. Wel mag hij in overleg met de medewerker de gewenste invulling van het verlof wijzigen, alleen wanneer hij hiervoor een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft.

Voor beide geboorteverloven mag er in de cao niet afgeweken worden van de wettelijke regels ten nadele van de werknemer. De werkgevers kunnen hierover ook geen afspraken maken met de OR of personeelsvertegenwoordiging, wat bij het huidige kraamverlof nog wel mogelijk is.

Mocht u meer willen weten over dit onderwerp neem dan contact op met kenniscentrum@salarisjobs.nl.


Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46