nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Werknemer moet na vakantie in quarantaine: rechten werkgever


Werknemer moet na vakantie in quarantaine: rechten werkgever

Wat kan je als werkgever doen zodra een werknemer op vakantie gaat naar een gebied met een geel, oranje of rood reisadvies? Vanaf 2020 dient een werknemer altijd loon te ontvangen, (stelregel: geen arbeid, wel loon) tenzij de werknemer de arbeid niet wilt verrichten en dus de oorzaak van het niet verrichten van arbeid op zijn rekening komt. Als de Rijksoverheid code oranje geeft aan een land betekent dit dat er alleen gereisd mag worden als het noodzakelijk is. Een vakantiereis is niet noodzakelijk en worden daarom door de Rijksoverheid afgeraden bij landen met code oranje. Indien een werknemer er toch voor kiest om naar een land af te reizen met code oranje (of rood) wordt hem opgedragen om twee weken in quarantaine te gaan. Tenzij hij zijn arbeid thuis kan verrichten, betekent dit dat hij zijn werk niet kan doen. Omdat de werknemer op voorhand weet (of had kunnen weten) dat hij na terugkomst zijn werk niet meer kan doen, heeft de werknemer geen recht op loon. Verschil zit in het wel of niet thuis kunnen werken. Thuiswerkende werknemers zullen in quarantaine het werk kunnen uitoefenen.

Code geel 

Code geel betekent dat u wel op vakantie mag, maar waakzaam moet zijn omdat de situatie plotseling kan veranderen. Op voorhand wordt dus niet ontraden om op vakantie te gaan. Het zal voor de werkgever dan lastig worden om het loon stop te zetten. Dit zal ter beoordeling naar de rechter moeten. Als werkgever is het handig om dit voor de vakantie periode met de werknemers af te spreken.

Vragen naar vakantie 

Als werkgever mag je aan de werknemer vragen waar hij/zij op vakantie is geweest. U mag niet vragen om medische gegevens. U heeft namelijk (wettelijke) zorgplicht voor uw andere werknemers en klanten die u moet nakomen.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of aanvullende info nodig hebben, neem dan contact op met onze specialisten, zij staan u graag te woord, of stuur een e-mail naar kenniscentrum@salarisjobs.nl.

Disclaimer:
Hoewel aan de inhoud van deze berichtgeving uiterste zorgvuldigheid is betracht kan Salarisjobs niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervanPlan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46