nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

Door de invoering van Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is de loonstrook transparanter en inzichtelijker geworden dat blijkt uit de evaluatie van deze wet. De maatregelen zijn beoogt om situaties tegen te gaan waarin medewerkers worden onderbetaald of betaald worden deels in onkostenvergoedingen die niet tot het wettelijk minimum loon (WML) gerekend kunnen worden. Toezicht op naleving van de WML door de inspectie SZW wordt hierdoor vergemakkelijkt.
Bij de wat complexere vergoeding zoals de ET-regeling (extraterritoriale kostenvergoeding) wordt de loonstrook nog wel als ingewikkeld ervaren.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met kenniscentrum@salarisjobs.nl.

Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46