nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Wet arbeidsmarkt in balans(WAB) - Premiedifferentiatie WW

Wanneer een werknemer werkloos wordt ontvangt deze een WW-uitkering. De werkgever betaalt per werknemer een premie om deze WW-uitkeringen te financieren.
De hoogte van deze premie werd in 2019 mede bepaald door de sector waarin de onderneming zich bevond. Sectoren met een hogere mate van werkloosheid betaalden een hogere sectorpremie dan sectoren met een lager mate van werkloosheid.
Vanaf 2020 is de financiering voor de WW verandert en is niet langer de sector bepalend, maar het type contract van de individuele werknemers(vast/tijdelijk) bepalend voor welke premie er wordt gehanteerd.
 
Hoe gaat dit te werk?

 • Voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd geldt een lage AWF-premie
 • Voor werknemers met een tijdelijk of een flexibel contract geldt een hoge AWF-premie
 • Het verschil tussen de hoge en de lage premie zal 5% bedragen

 
Voorwaarden voor de lage premie?

 • Schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Kopie (of digitale) ondertekende arbeidsovereenkomst moet aanwezig zijn op de salarisadministratie (of de salarisadministratie moet hier toegang tot hebben)
 • De aard van de arbeidsovereenkomst (onbepaalde tijd/tijdelijk) moet op de loonstrook staan
 • De lage premie geldt niet voor medewerkers met een oproepcontract( nul uren of min-max contracten)

 
Voorwaarden voor de hoge premie?

 • Alle flexibele contracten
 • Wanneer geen recht is op loon als de overeengekomen arbeid niet is verricht

 
Uitzonderingen(toch een lage premie)

 • Geen vaste uren omvang maar wel een jaarurennorm (contract onbepaalde tijd vereist )
 • Wanneer er sprake is consignatiediensten en beschikbaarheidsdiensten (contract onbepaalde tijd vereist)
 • Wanneer er sprake is van vaste uren maar op flexibele tijdstoppen(contract onbepaalde tijd vereist)
 • Leerlingen met een BBL of duaal traject (schriftelijke overeenkomst vereist)
 • 21-minners met beperkte arbeidsomvang van 12 uur

 
Uitzonderingen (toch een hoge premie)
Indien de werknemer bij aanvang dienstverband direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgt is direct de lage premie van kracht. Echter wanneer deze werknemer binnen 2 maanden alsnog uit dienst treedt dan is met t.w.k. vanaf de  datum indiensttreding alsnog de hoge premie van kracht. 
Wanneer de verloonde uren de contractuele uren met 30% of meer overschrijden in een kalenderjaar dient ook met t.w.k. de hoge premie te worden toegepast. Voorbeeld: De werknemer heeft een contract voor 20 uur per week, maar werkt 30 uur per week en krijgt ook 30 uur uitbetaald.
In beide gevallen moet de premie worden herzien middels een correctiebericht.Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46