nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Wettelijke verplichting voor gelijke kansen bij werving en selectie


Wettelijke verplichting voor gelijke kansen bij werving en selectie

De inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zou op termijn erop moeten toezien dat bij het werven en selecteren van nieuwe personeel geen onderscheid wordt gemaakt. Dat staat in een wetsvoorstel die naar de zomer aan de Tweede Kamer wordt verstuurd. Het wetsvoorstel ‘Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’ is door de ministerraad goedgekeurd op voorstel van staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bedrijven krijgen hiermee de wettelijke verplichting om beleid te voeren op het bevorderen van gelijke kansen bij werving en selectie. Grote bedrijven zouden dit schriftelijk moeten gaan doen en kleine bedrijven zouden dit mondeling moeten toelichten. Indien een klein bedrijf dit niet voldoende doet, dienen zij het beleid alsnog op schrift te zetten. Van werkgevers wordt dus verwacht dat ze actief bezig zijn met het tegen gaan van discriminatie op de arbeidsmarkt.

Bewustwording

Inzet op kennis en bewustwording is voor het kabinet een belangrijk onderdeel om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan. Zo is ook een digitale handreiking voor bedrijven in de maak. Deze zou vooral bedoeld zijn voor MBK bedrijven en zou als hulpmiddel moeten dienen bij het opstellen van de procedures.

Van Ark: “Gelijke kansen en een eerlijke behandeling op de arbeidsmarkt vormen de basis voor een gezonde en inclusieve samenleving. Dat is in 2020 nog steeds geen vanzelfsprekendheid. Het aanpakken van arbeidsmarktdiscriminatie blijft daarom onverminderd belangrijk. Zeker nu door de coronacrisis veel mensen op zoek moeten naar nieuw werk. We vragen als samenleving van alle Nederlanders om zoveel mogelijk mee te doen op de arbeidsmarkt, ongeacht leeftijd, migratieachtergrond, geslacht, seksuele geaardheid of handicap. Daar moeten gelijke kansen bij de werving en selectie tegenover staan”.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of aanvullende info nodig hebben, neem dan contact op met onze specialisten, zij staan u graag te woord, of stuur een e-mail naar kenniscentrum@salarisjobs.nl.

Disclaimer:
Hoewel aan de inhoud van deze berichtgeving uiterste zorgvuldigheid is betracht kan Salarisjobs niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervan
Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46