nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Wijziging criteria uurloon LIV per 1 januari 2019

De criteria van het uurloon ten behoeve van het lage-inkomensvoordeel (LIV) is aangepast per 1 januari 2019.

Dit gaat gepaard met de stijging van het minimumloon. De gewijzigde uurloon grenzen zijn vermeld in de rekenregels per 1 januari 2019 die onlangs zijn gepubliceerd door de Belastingdienst.

Een werkgever heeft recht op het lage-inkomensvoordeel voor werknemers die over al hun verloonde uren minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon verdienen. Per kalenderjaar wordt vastgesteld wat de uurloongrenzen zijn voor het LIV, op basis van de indexatie van het wettelijk minimumloon.

Nieuwe bedragen LIV voor 2019
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe uurloongrenzen en bedragen voor het LIV dit jaar voor het eerst toegevoegd aan de rekenregels per 1 januari 2019:
De hoge tegemoetkoming LIV geldt in 2019 voor werknemers met een loon van minimaal € 10,05 en maximaal € 11,07 bruto per uur;
De lage tegemoetkoming LIV geldt in 2019 voor werknemers met een loon van meer dan € 11,07 en maximaal € 12,58 bruto per uur.

Ter compensatie van de verhoging van het minimumjeugdloon is op 1 januari 2018 het jeugd-LIV ingegaan voor werknemers die op 31 december van het voorgaande jaar 21 jaar of jonger waren. De criteria voor het jeugd-LIV voor 2019 komen pas in de rekenregels van 1 juli 2019. Deze uurloongrenzen zijn namelijk afgeleid van het wettelijk minimumloon over het hele kalenderjaar en worden dan ook pas bekendgemaakt na de publicatie van het minimumloon voor de tweede helft van 2019.

Het is voor een organisatie niet nodig om zelf actie te ondernemen om in aanmerking te komen voor het LIV. Na afloop van het jaar ontvangt iedere organisatie een beschikking van het UWV ten behoeve van de medewerkers voor de werkgever in aanmerking komt voor het LIV.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met kenniscentrum@salarisjobs.nl
Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46