nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Wijzigingen WW premie

Per 1 januari aanstaande zal er een lage (2,94%) en een hoge (7,94%) WW premie worden ingevoerd. Het premieverschil is 5%!

De lage premie wordt toegepast voor werknemers in de volgende situaties:
  • vaste schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wat geen oproepovereenkomst is;
  • de werknemer onder de 21 jaar is en maximaal 48 uur (per aangiftetijdvak van vier weken) of 52 uur (per aangiftetijdvak van een kalendermaand) verloond heeft gekregen;
  • voor een leerling in dienst die de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt. De praktijk overeenkomst en de schriftelijke arbeidsovereenkomst met de BBL-leerling moeten voorzien zijn van een dagtekening en zijn opgenomen in de administratie van de werkgever;

  • de werkgever een uitkering werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) betaalt als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager. Over dit deel van de betaling aan de werknemer is de werkgever dan de lage WW-premie verschuldigd.

De hoge premie moet worden toegepast in de overige situaties:
  • schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, oproepovereenkomsten en fictieve dienstbetrekkingen;

  • schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die van rechtswege overgaan in onbepaalde tijd zonder dat daarvoor een nieuwe schriftelijke arbeidsovereenkomst of addendum wordt opgesteld en deze niet door beide partijen is ondertekend!

  • beëindiging van de  arbeidsovereenkomst in de proeftijd, binnen twee maanden, dan zal met terugwerkende kracht vanaf indiensttreding de hoge premie moeten worden toegepast. Reden van beëindiging van de arbeidsovereenkomst is hiervoor niet van belang.

  • <


Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46