nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Wijzigingen Werkkostenregeling

Vrije ruimte


Per 1 januari 2020 zal de vrije ruimte van 1,2% verhoogd worden naar 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000.
Over het restant van de totale fiscale loonsom is 1,2% van toepassing.

Mocht u gebruik maken van de concernregeling dan dienen de loonsommen van de inhoudingsplichtigen (welke vallen onder de concernregeling) opgeteld te worden en daar past men dan 1,7% op toe. Over het meerdere dient men 1,2% te hanteren.

Wij adviseren u om voor toepassing van 1,7%, wanneer concernverband bij u van toepassing is, dit te overleggen met uw fiscalist / accountant.


Verlenging aangiftemoment


Vanaf 1 januari 2020 moet men de eventueel verschuldigde eindheffing uiterlijk aangeven in het tweede aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar. De eindheffing over 2020 zal dus uiterlijk 31 maart 2021 aangegeven en betaald moeten zijn (voor 2019 geldt een uiterlijke aangifte/betaling op 29 februari 2020)


Gerichte vrijstelling Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)


De verklaring omtrent gedrag wordt per 1 januari 2020 een gerichte vrijstelling en drukt dus niet meer op de vrije ruimte.Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46