nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

ZVW werkgeversheffing in 2018

Werkgevers gaan in 2018 naar verwachting 6,85% aan werkgeversheffing voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) betalen over het loon van de meeste werknemers. Dat is 0,20 procentpunt meer dan nu.

Hoewel het merendeel van de premies werknemersverzekeringen in 2018 waarschijnlijk zal dalen, stijgt de werkgeversheffing voor de ZVW. Dat staat in de Juninota 2017 van UWV. In 2017 is de heffing 6,65%. Per 1 januari 2018 komt daar 0,20 procentpunt bij en wordt de heffing 6,85% van het loon van de werknemer. Daarbij geldt wel het maximumbijdrageloon, maar hoe hoog dat in 2018 zal zijn, is nog niet bekend.

In december wordt de precieze hoogte van de werkgeversheffing ZVW bekendgemaakt. Maar de calculatiepremie geeft wel een goede inschatting. Op Prinsjesdag worden de Macro Economische Verkenning 2018 en de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2018 gepresenteerd, waarin onder voorbehoud ook de hoogte van de werknemersbijdrage ZVW en het maximumpremie- en bijdrageloon voor 2018 staan.

Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46