nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Salarisadministratie
nieuws update

Kent u het verschil tussen een nulaangifte en nihilaangifte Loonheffingen?

Verlaging WW-premie per 1 augustus 2021

Salariscriterium 2021 voor kennis- en arbeidsmigranten

Twee nieuwe rubrieken in de loonaangifte vanaf 1 januari 2022

Fietsplan van de zaak 2021

Het kabinet verlengt deze fiscale maatregelen tot 1 oktober 2021

Definitieve berekening LKV, LIV en jeugd-LIV voor 1 augustus

Opgebouwd vakantiegeld niet of later uitbetalen in verband met coronacrisis

Minimumloon per 1 juli 2021

6 mei 2021 is Loket open voor vijfde aanvraagperiode NOW

Salariscriteria 30%-regeling 2021

2021 Loonheffingen Aangiftebrief

16 November is Loket open voor derde aanvraagperiode NOW

Looncriterium aanpassing 30% regeling

Bijzonder uitstel van betaling

Verruiming regels voor voorzieningen thuiswerkplek

Zorgbonus aanwijzen als eindheffingsloon

Vrije ruimte werkkostenregeling omhoog én omlaag

Kleine werkgevers worden gecompenseerd voor transitievergoeding

Vrijwilligersvergoeding 2020

Eigen bijdrage leaseauto

Aanvraag of opzeggen eigenrisicodragerschap

Verlenging NOW met 9 maanden

Concurrentiebeding

Loonbeslag

Normen beslagvrije voet per 1 juli 2020

Wettelijke verplichting voor gelijke kansen bij werving en selectie

Werknemer moet na vakantie in quarantaine: rechten werkgever

Subsidieregeling voor Praktijkleren

Eenmalige verruiming WKR

Voorkom hoge WW-premie en let op aanwezigheid addendum!

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Uitstel betaling belastingen

Onder voorwaarden verruiming concernbepaling NOW

Herziening Lage ww-premie tijdelijk van de baan

Aanvragen doelgroepverklaring LKV met 3 maanden verlengd

Minimumloon per 1 juli 2020

Update tijdelijke financiële regelingen

Doorlopen van een vaste reiskostenvergoeding

NOW compenseert ook voor pensioen en vakantietoeslag

Handboek Loonheffingen 2020 beschikbaar

Aanvraag Tozo regeling

Bekendmaking voorwaarden NOW-regeling

Status corona maatregelen

Bijtelling en wat te doen bij tijdelijk het niet gebruiken van de leaseauto

Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Vergunning Werktijdverkorting wel of geen loondoorbetaling aan uw werknemer

Corona : Alles wat werkgevers moeten weten

Geboorteverlof 2020

Welke WW-premie hanteren indien rechtsvorm werkgever verandert?

Wet arbeidsmarkt in balans(WAB) - Premiedifferentiatie WW

De werkkostenregeling (WKR) wordt in 2020 op meerdere punten gewijzigd

Beslagvrije voet bij loonbeslag verhoogd per 2020

Leer- en ontwikkelsubsidieregeling vanaf maart 2020 aan te vragen

Notificatieverplichting buitenlandse medewerkers van kracht per 1 maart '20

Salariscriteria 30%-regeling 2020

Publicatie Nieuwsbrief Loonheffingen 2020, 2de uitgave

Salariscriterium 2020 voor kennis- en arbeidsmigranten

Hoogte transitievergoeding in 2020

Gebruikelijk loon DGA in 2020 en Innovatieve start-ups

Wijzigingen WW premie

Wijziging loonstrook 2020

Loonverwerking “inhuis” klanten

Wijzigingen Nuluren- en min-max contracten (Oproepcontracten)

Oproepkrachten: aanbod voor vaste uren na 12 maanden

Verruiming ketenregeling

Transitievergoeding

Wijzigingen Werkkostenregeling

AOW leeftijd 2020

Lease Fiets

Compensatie transitievergoeding

Heffingskortingen per 2020 extra omhoog

Wijzigingen bijtellingspercentages voor elektrische auto’s vanaf 2020

De minimum loonbedragen 2020

Registreer gewerkte uren, voorkom hoge boetes

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

Nieuwe versies gepubliceerd van de uitvoeringsregels ontslag

Werkkostenregeling

Fiets van de zaak

Rekenregels per 1 juli 2019

WBSO controle

Uitbetaling vakantietoeslag

Loondoorbetalingsplicht kleine werkgevers bij ziekte

Minimumloon per 1 juli 2019

Nieuwe CAO Metalektro

Plan overheid voor vangnet sociale zekerheid bij een harde Brexit

Fiscale overgangsregeling in het geval van een no-deal Brexit

Minimumloon 2019

3e 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2019' gepubliceerd

Salariscriterium 2019 voor kennis- en arbeidsmigranten

Salariscriteria 30%-regeling 2019 en looptijden

Publicatie 2e Nieuwsbrief Loonheffingen 2019

Eindejaarscheck fiscaal loon expats

Controleer de beschikking Whk 2019

Wijziging criteria uurloon LIV per 1 januari 2019

Er geldt toch een overgangsrecht voor de 30%-regeling in 2019 en 2020

Vanaf 2019 verhoging arbeidskorting & heffingskorting

Boete als eindheffingsloon

Vanaf 2020 LKV in sommige situaties langer dan 3 jaar

Prinsjesdag special 2018

Verwerken verzuimgegevens volgens de regels van de AVG

Wat verdient een payroll professional in 2018?

Ontwikkelingen transitievergoeding

Belastingdeel heffingskortingen is alleen nog voor inwoners van Nederland

Bijtelling auto van de zaak

Definitieve berekeningen lage-inkomensvoordeel zijn bezorgd

Afschaffing sectorpremie in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Nieuwe Arbowet is ingegaan per 1 juli 2018, heeft u alles op orde?

Bijzondere beloningen zwaarder belast?

Hoge premies bij min/max-contracten

Parkeerboete onder de WKR

Zieke werknemer heeft recht op bonus over vakantiedagen

Jeugdlonen en rekenregels per 1 juli 2018

Het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Stagiaires

Elektrische auto

Veilig vernietigen van verzamelde persoonsgegevens

Leasefiets

Fiscale regeling voor buitenlandse werknemers verkort van 8 naar 5 jaar

Voorlopige LIV-berekeningen UWV

Verloonde uren bij seniorenregelingen

Werkgever mag geboorteverlof niet weigeren

Administratie omtrent ontslagen werknemer goed bewaren

Compensatie oudere werkzoekenden verruimd

Werkgeversverklaring aanvragen via UWV

Ouderenkorting en alleenstaande-ouderenkorting

Bewaartermijn loonadministratie

Aanvraag formulier doelgroepverklaring LKV

Wet vaderschapsverlof in Nederland

Wijziging regeling Wfsv inzake Sectorpremie 2018

Verloonde uren in de aangifte Loonheffingen

Samenvoegen kleine pensioenen in 2019

Actualisering besluit Cafetariaregelingen

Loonkostensubsidie en Loonkostenvoordeel 2018

Beslagvrije voet 2018, hoogte incassokosten en nieuwe regels bij schulden

Verdragenoverzicht per 1 januari 2018 bekend

CAK premie 2018

Salariscriteria 30%-regeling 2018 en looptijden

Toepassing 52% tarief in 2018

Stichting Private Aanvulling WW en WGA (Stichting PAWW)

Vakantietoeslag over overwerk

Minimumloon 2018

Controle sectorindeling

Transitievergoeding gaat omhoog

Bereken uw vrije ruimte

Meerwerk en overwerk

Wijziging aangiftetijdvak voor 14 december aanstaande doorgeven

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Loonkostenvoordeel (LKV)

Bijtelling auto van de zaak

Beschikking Loonheffing gedifferentieerd premiepercentage Whk 2018

Salariscriterium 2018 voor kennis- en arbeidsmigranten

AOW leeftijd

Premiepercentages sociale verzekeringen

LIV

Transitievergoeding

Vlaktaks plannen

Versobering van de 30%-regeling geen noodzaak

Aanvulling van WW via CAO is mogelijk

Jeugd-LIV en LKV's op overzichtspagina Personeel en loon

De Algemene verordening gegevensbescherming

ZVW werkgeversheffing in 2018

Loondoorbetalingsverplichting als medewerkers tijdens staking ziek worden

eHerkenning voor ondernemers

Kraamverlof bij een meerling

Bijverdiengrens student of MBO’er

Vakantiegeld: wat zijn de wettelijke regels?

Gebruikelijk loon DGA in 2017

Hoogte transitievergoeding in 2017

Salariseis voor kennismigranten in 2017

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) de nieuwkomer in 2017

Belastingdienst publiceert rekenhulp ipv standaard Loonbeslastingtabellen

Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46