Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Salarisadministratie
nieuws update

Bewaartermijn loonadministratie

Aanvraag formulier doelgroepverklaring LKV

Wet vaderschapsverlof in Nederland

Wijziging regeling Wfsv inzake Sectorpremie 2018

Verloonde uren in de aangifte Loonheffingen

Samenvoegen kleine pensioenen in 2019

Actualisering besluit Cafetariaregelingen

Loonkostensubsidie en Loonkostenvoordeel 2018

Beslagvrije voet 2018, hoogte incassokosten en nieuwe regels bij schulden

Verdragenoverzicht per 1 januari 2018 bekend

CAK premie 2018

Salariscriteria 30%-regeling 2018 en looptijden

Toepassing 52% tarief in 2018

Stichting Private Aanvulling WW en WGA (Stichting PAWW)

Vakantietoeslag over overwerk

Minimumloon 2018

Controle sectorindeling

Transitievergoeding gaat omhoog

Bereken uw vrije ruimte

Meerwerk en overwerk

Wijziging aangiftetijdvak voor 14 december aanstaande doorgeven

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Loonkostenvoordeel (LKV)

Bijtelling auto van de zaak

Beschikking Loonheffing gedifferentieerd premiepercentage Whk 2018

Salariscriterium 2018 voor kennis- en arbeidsmigranten

AOW leeftijd

Premiepercentages sociale verzekeringen

LIV

Transitievergoeding

Vlaktaks plannen

Versobering van de 30%-regeling geen noodzaak

Aanvulling van WW via CAO is mogelijk

Jeugd-LIV en LKV's op overzichtspagina Personeel en loon

De Algemene verordening gegevensbescherming

ZVW werkgeversheffing in 2018

Loondoorbetalingsverplichting als medewerkers tijdens staking ziek worden

eHerkenning voor ondernemers

Kraamverlof bij een meerling

Bijverdiengrens student of MBO’er

Vakantiegeld: wat zijn de wettelijke regels?

Gebruikelijk loon DGA in 2017

Hoogte transitievergoeding in 2017

Salariseis voor kennismigranten in 2017

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) de nieuwkomer in 2017

Belastingdienst publiceert rekenhulp ipv standaard Loonbeslastingtabellen

Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46