nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Salarisadministratie
nieuws update

Nieuwe versies gepubliceerd van de uitvoeringsregels ontslag

Werkkostenregeling

Fiets van de zaak

Rekenregels per 1 juli 2019

WBSO controle

Uitbetaling vakantietoeslag

Loondoorbetalingsplicht kleine werkgevers bij ziekte

Minimumloon per 1 juli 2019

Nieuwe CAO Metalektro

Plan overheid voor vangnet sociale zekerheid bij een harde Brexit

Fiscale overgangsregeling in het geval van een no-deal Brexit

Minimumloon 2019

3e 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2019' gepubliceerd

Salariscriterium 2019 voor kennis- en arbeidsmigranten

Salariscriteria 30%-regeling 2019 en looptijden

Publicatie 2e Nieuwsbrief Loonheffingen 2019

Eindejaarscheck fiscaal loon expats

Controleer de beschikking Whk 2019

Wijziging criteria uurloon LIV per 1 januari 2019

Er geldt toch een overgangsrecht voor de 30%-regeling in 2019 en 2020

Vanaf 2019 verhoging arbeidskorting & heffingskorting

Boete als eindheffingsloon

Vanaf 2020 LKV in sommige situaties langer dan 3 jaar

Prinsjesdag special 2018

Verwerken verzuimgegevens volgens de regels van de AVG

Wat verdient een payroll professional in 2018?

Ontwikkelingen transitievergoeding

Belastingdeel heffingskortingen is alleen nog voor inwoners van Nederland

Bijtelling auto van de zaak

Definitieve berekeningen lage-inkomensvoordeel zijn bezorgd

Afschaffing sectorpremie in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Nieuwe Arbowet is ingegaan per 1 juli 2018, heeft u alles op orde?

Bijzondere beloningen zwaarder belast?

Hoge premies bij min/max-contracten

Parkeerboete onder de WKR

Zieke werknemer heeft recht op bonus over vakantiedagen

Jeugdlonen en rekenregels per 1 juli 2018

Het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Stagiaires

Elektrische auto

Veilig vernietigen van verzamelde persoonsgegevens

Leasefiets

Fiscale regeling voor buitenlandse werknemers verkort van 8 naar 5 jaar

Voorlopige LIV-berekeningen UWV

Verloonde uren bij seniorenregelingen

Werkgever mag geboorteverlof niet weigeren

Administratie omtrent ontslagen werknemer goed bewaren

Compensatie oudere werkzoekenden verruimd

Werkgeversverklaring aanvragen via UWV

Ouderenkorting en alleenstaande-ouderenkorting

Bewaartermijn loonadministratie

Aanvraag formulier doelgroepverklaring LKV

Wet vaderschapsverlof in Nederland

Wijziging regeling Wfsv inzake Sectorpremie 2018

Verloonde uren in de aangifte Loonheffingen

Samenvoegen kleine pensioenen in 2019

Actualisering besluit Cafetariaregelingen

Loonkostensubsidie en Loonkostenvoordeel 2018

Beslagvrije voet 2018, hoogte incassokosten en nieuwe regels bij schulden

Verdragenoverzicht per 1 januari 2018 bekend

CAK premie 2018

Salariscriteria 30%-regeling 2018 en looptijden

Toepassing 52% tarief in 2018

Stichting Private Aanvulling WW en WGA (Stichting PAWW)

Vakantietoeslag over overwerk

Minimumloon 2018

Controle sectorindeling

Transitievergoeding gaat omhoog

Bereken uw vrije ruimte

Meerwerk en overwerk

Wijziging aangiftetijdvak voor 14 december aanstaande doorgeven

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Loonkostenvoordeel (LKV)

Bijtelling auto van de zaak

Beschikking Loonheffing gedifferentieerd premiepercentage Whk 2018

Salariscriterium 2018 voor kennis- en arbeidsmigranten

AOW leeftijd

Premiepercentages sociale verzekeringen

LIV

Transitievergoeding

Vlaktaks plannen

Versobering van de 30%-regeling geen noodzaak

Aanvulling van WW via CAO is mogelijk

Jeugd-LIV en LKV's op overzichtspagina Personeel en loon

De Algemene verordening gegevensbescherming

ZVW werkgeversheffing in 2018

Loondoorbetalingsverplichting als medewerkers tijdens staking ziek worden

eHerkenning voor ondernemers

Kraamverlof bij een meerling

Bijverdiengrens student of MBO’er

Vakantiegeld: wat zijn de wettelijke regels?

Gebruikelijk loon DGA in 2017

Hoogte transitievergoeding in 2017

Salariseis voor kennismigranten in 2017

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) de nieuwkomer in 2017

Belastingdienst publiceert rekenhulp ipv standaard Loonbeslastingtabellen

Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46